سایر خدمات نانوسازان کاسپین

طراحی و نصب تجهیزات مورد نیاز آبزیان

طراحی و ساخت سازه های آکواپونیک و هیدروپونیک

طراحی و اجرای روف گاردن

طراحی و ساخت استخر های نگهداری آب کشاورزی

ساخت و تجهیز استخر های تفریحی

ایزولاسیون بام، پی ساختمان و چاله آسانسور