دسته بندی نمونه کارها

مزایای استخرهای پرورش ماهی نانوسازان کاسپین

امکان فروش استخر های پرورش ماهی در هر زمان

در صورتی که به هر دلیلی بعد از گذشت مدتی نیازی به استخر نباشد می توان استخر را به آسانی دسته بندی نمود به شخص دیگری فروخت در صورتی که استخر های بتنی و موارد مشابه قابلیت جابجایی را نداشته و در صورت عدم استفاده از استخر هزینه آن قابل بازگشت نخواهد بود.

سطح آنتی باکتریال استخر پرورش ماهی نانو سازان

در استخر های بتنی بعد از گذشت مدت محدودی جلبکهای بسیاری رشد می کنند و سطح استخر بعد از مدت کوتاهی کاملا سبز و پوشیده از جلبک و آلودگی های مختلف می شود در صورتی که با توجه به پوشش آنتی باکتریال و ضد جلبک استخر های پرورش ماهی و قابل حمل (پرتابل) نانو سازان سرعت رشد جلبک در سطوح استخر بسیار پایین آمده و در صورتی که در معرض تابش مستقیم خورشید نباشد رشد جلبک وجود نخواهد داشت و همچنین در صورتی که در معرض تابش خورشید بوده و یا هر دلیل دیگر رشد جلبک و آلودگی در سطح استخر ایجاد شود با توجه به سطح صیقلی، استخر به راحتی قابل شستشو می باشد.

مشاهده تمام نمونه کارهای ما

استخر پرورش ماهی تیپ ۳