استخر پرورش ماهی هشت ضلعی

استخر پرورش ماهی هشت ضلعی که در منزل یکی از مشتریان ساخته و اجرا شده است .(که میتوان آن را به صورت پیش ساخته هم اجرا کرد)

استخرهای پرورش قزل آلا نیمه مدار بسته
تنکابن
مازندران

 

 

استخر پرورش ماهی هشت ضلعی
استخر پرورش ماهی هشت ضلعی

 

استخر پرورش ماهی هشت ضلعی
استخر پرورش ماهی هشت ضلعی

 

اجرا شده توسط شرکت نانو سازان کاسپین

 

توجه : برای نمایش تصاویر در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید.

توصیه ما : استخر پرورش ماهی هشت ضلعی (مدل دیگر)