استخر قابل حمل

نمونه از استخر قابل حمل با تکنولوژی جدید (در این تصویر استخر پرورش ماهی می باشد)

استخر پرورش ماهی خانگی
مکان : کرج

 

استخر قابل حمل (نسل جدید)
استخر قابل حمل

 

مطلب قبلی عایق پشت بام