استخر پیش ساخته پرورش ماهی در سیستان و بلوچستان

 پرورش ماهی گرمابی در استخر تیپ سه نانوسازان کاسپین

استخر در سیستان و بلوچستان

 

استخر در سیستان و بلوچستان
استخر پیش ساخته پرورش ماهی سیستان و بلوچستان | تیپ ۳   (روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بیشتر بدانید: انواع استخر پرورش ماهی