استخر پیش ساخته پرورش میگو بوشهر

استخرهای قطر ٢۵ متر و ارتفاع ٢ متر، بزرگترین استخر های پیش ساخته پرورش میگو کشور  در بوشهر

 

بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر
بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر

 

بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر
بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر

 

استخر پیش ساخته پرورش میگو بوشهر

 

استخر پیش ساخته پرورش میگو بوشهر

 

بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر

 

بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر
بزرگترین استخر پیش ساخته پرورش میگو در بوشهر

 

بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات استان بوشهر از استخر های نانوسازان کاسپین

 

بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات
بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات استان بوشهر از استخرهای شرکت نانوسازان

 

بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات
بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات استان بوشهر از استخرهای شرکت نانوسازان

 

بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات
بازدید معاون استاندار و مدیر شیلات استان بوشهر از استخرهای شرکت نانوسازان