نصب عایق ژئوممبران برروی استخر های بتنی

(نمونه کار اول)

استخر پرورش ماهی یزد  مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور کشور.

عایق استخرهای بلوکی پرورش تیلاپیا
یزد

استخر پرورش ماهی عایق ژئوممبران

 

این استخر ها توسط شرکت نانو سازان کاسپین در استان یزد تولید شده که این اقدام با بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی رو به رو شده.