استخر پرورش ماهی قابل حمل  (استخر پرورش ماهی نانو سازان کاسپین)

استخر پرورش ماهی قابل حمل

اجرا در هر مکان

امکان قرار دادن سرپوش

بدون وارد کردن کوچکترین آسیب به ماهی و..

استخر پرورش ماهی قابل حمل (1)
استخر پرورش ماهی

 

 

 

توصیه این پست  : ماهی قزل آلا رنگین کمان(ویکی پدیا)