نمونه کار دیگر از استخر پرورش ماهی تیپ سه نانو سازان کاسپین در گیلان که به صورت پیش ساخته اجرا شده است

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 

استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان
استخر پرورش ماهی تیپ سه در گیلان

 


 

اطلاع از نرخ قیمت :

برای اطلاع از نرخ قیمت ها میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید

  1. تماس با شرکت با شماره ۰۲۱۲۶۳۱۶۸۵۵
  2. تماس با شماره های ۰۹۱۵۱۰۱۶۵۰۱ – ۰۹۱۲۸۱۲۵۳۲۹ – ۰۹۳۸۱۰۱۶۵۰۱