نمونه کار دیگر از استخر پرورش ماهی تیپ سه نانو سازان کاسپین در مازندران که به صورت پیش ساخته اجرا شده است

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 

استخر پرورش ماهی در مازندران
استخر پرورش ماهی در مازندران

 


 

مشاوره رایگان:

برای مشاوره و اطلاع از نرخ قیمت ها میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید

  1. تماس با شرکت با شماره ۰۲۱۲۶۳۱۶۸۵۵
  2. تماس با شماره های ۰۹۱۵۱۰۱۶۵۰۱ – ۰۹۱۲۸۱۲۵۳۲۹ – ۰۹۳۸۱۰۱۶۵۰۱