استخر شنا در مازندران از نوع استخر پیش ساخته

استخر تفریحی (استخر شنا) تیپ یک نانو سازان کاسپین

این نوع استخر را میتوان به چند منظور استفاده کرد (استخر تفریحی ، استخر پرورش ماهی ،استخر ذخیره آب و…)

 

استخر تفریحی شنا در مازندران نور
استخر شنا در مازندران | استخر تیپ ۱ شرکت نانو سازان  (روی عکس کلیک کنید)

 

نمونه کار پیشنهادی: استخر پیش ساخته پرورش ماهی سیستان و بلوچستان