درباره

نانو سازان کاسپین

افزایش پرشتاب جمعیت و تامین غذا بر روی کره زمین که دو سوم آن را آب احاطه کرده و به غلط آن را کره خاکی نام نهادند ، موجب شد بشر معاصر برای تامین غذا از خاک (صنعت کشاورزی و دامپروری ) بخشی از نگاه خود را معطوف به صنعت آبزی پروری نماید و باتوجه به رشد روز افزون علم و تکنولوژی هر روز شاهد محصولی نو و سبکی جدید در این صنعت نو ظهورهستیم .
شرکت نانوسازان کاسپین طراح و سازنده تجهیزات مزارع آبزی پروری در حوزه تخصصی استخر های پیش ساخته با رویکرد تولید آبزی با کمیت و کیفیت بالا و کاهش هزینه و سرعت قابل ملاحظه در اجرای پروژه و کاهش ریسک سرمایه گذاری و همچنین در راستایی ارائه دانش روز و خدمات مورد نیاز آبزی پروران اقداماتی را به ثمر رسانده است که فرازی از این تلاش ها در سایت پیشرو میزبان نگاه شما مخاطبین گرامی خواهد بود .